Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Munkatársam nevében is ígérhetem, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

 

Köszönettel: Molnár Henrietta, a Kék Tacskó Vendégház üzemeltetője

1.

Check in – Check out információk

A vendégházat érkezési napon 15:00 órától 16:00 óráig biztosítjuk. 

A távozás napján a vendég a vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni.

Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: 5000 Ft/óra).

A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtti napon köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. Ha valami miatt az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben is köteles a lefoglalt éjszakák szállásdíját kifizetni. Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét az üzemeltető a vendég bankkártyájára is terheli.

Fizetési módok: készpénz, átutalás, Szép kártya (MKB, K&H, OTP). Az idegenforgalmi adót nem lehet Szép kártyával fizetni!

A vendégek regisztráláskor házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel.

A vendégház rendelkezik kocsibeállóval. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán parkoljanak.

2.

Látogatók

A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

 

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

3.

Kutyával érkező vendégek

Vendégházunk kutyabarát, szeretettel várjuk a négylábú vendégeket! A kutyával érkező vendégeinket kérjük, a házirendben foglaltak betartására:

 

Az állattartó köteles gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kutyus által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyus a vendégházak kertjét ne szennyezze. A kutyus által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

4.

Biztonság és tűzvédelem

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. Amennyiben gyanús személyek, vagy idegen gépkocsik mozgását észlelik, haladéktalanul jelezzék a rendőrségre! Kérjük, hogy Önök is fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, és a szomszédok biztonságára, értékeinek védelmére! Ha mégis bűncselekmény áldozatává válna, azonnal értesítsen Bennünket, illetve a rendőrséget a 112 vagy 107 hívószámokon.

Tűzoltó palack a ház konyhájában található. Tűz, vagy annak közvetlen veszélyét észlelve a vendég köteles haladéktalanul hívni a katasztrófavédelmet a 112 vagy a 105-es telefonszámon. A házban található elektromos eszközöket a vendég rendeltetésszerűen köteles használni. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

A vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog, pszichotrop anyag.

A vendégházból való távozáskor kérjük győződjön meg arról, hogy az elektromos eszközök áramtalanítása megtörtént, a villany lekapcsolva van, illetve a vízcsapok el vannak zárva.

Ha bármilyen meghibásodást észlel, úgy kérjük haladéktalanul jelezze felénk. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.

Dohányzás

A vendégház nemdohányzó. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben, közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

6.

A vendégház értékei

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja. 

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

7.

A szomszédok és a hegy nyugalma

A szomszédok és a hegy nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység.

A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Másodszori figyelmeztetés után az üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

8.

Talált tárgyak

A vendégházban felejtett értékeket 10 napig áll módunkban megőrizni, s amennyiben jelzik felénk a megadott időponton belül a megadott címre postázzuk. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket az üzemeltető megsemmisíti.

9.

A vendégház kártérítési felelőssége

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

 

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

kektacsko_logo-01.png

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.

kacsa_illu-01.png